NHNN kiến nghị tiếp tục nới điều kiện mua nhà theo gói 30.000 tỷ đồng

NHNN đã kiến nghị Chính phủ cho phép kéo dài thời gian hỗ trợ từ 10 năm lên 15 năm để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng là đối tượng thu nhập thấp.

Ngày 17/4, NHNN đã có báo cáo về tình hình tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 và Đề án thành lập cơ quan tái cho vay thế chấp nhà ở.

Theo NHNN, về tình hình giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ hỗ trợ cho thị trường BĐS, đến 31/3/2014 các ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với 3.537 khách hàng với tổng số tiền đạt 3.124 tỷ đồng; chiếm tỷ trọng khoảng 10% tổng nguồn vốn hỗ trợ nhà ở; trong đó đã giải ngân theo tiến độ cho 3.508 khách hàng với dư nợ cho vay đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 79,8% so với 31/12/2013

Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn của chương trình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân, NHNN đã kiến nghị Chính phủ cho phép kéo dài thời gian hỗ trợ từ 10 năm lên 15 năm để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng là đối tượng thu nhập thấp; cho phép được cho vay trong gói 30.000 tỷ đối với các đối tượng khách hàng cá nhân mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán nhà tối đa 1,05 tỷ đồng (không khống chế về diện tích và đơn giá) để phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương;

Bên cạnh đó, NHNN cũng kiến nghị bổ sung đối tượng là các hộ dân ở đô thị; cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại các đô thị ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, có khó khăn về nhà ở (chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng xuống cấp hư hỏng) được vay để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, nhưng tổng số vốn vay không quá 300 triệu đồng; cho phép các đối tượng ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở trước ngày 07/01/2013 (ngày Nghị quyết 02/NQ-CP có hiệu lực) được vay trong gói hỗ trợ này;

Ngoài ra, NHNN cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần có nhu cầu được tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở để đẩy mạnh việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở; Không đưa đối tượng là các hộ dân ở vùng thường xuyên xảy ra bão lũ thuộc các tỉnh duyên hải, Miền Trung vào chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.

Về Đề án thành lập cơ quan tái cho vay thế chấp nhà ở, NHNN cho biết ngày 23/9/2013, NHNN đã có Quyết định số 2104/QĐ-NHNN thành lập Ban chỉ đạo và Tổ biên soạn xây dựng hoàn thiện Đề án thành lập Cơ quan tái cho vay thế chấp nhà ở (MRA), với sự tham gia của đại diện 02 NHTM là NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, NHNN đã gửi dự thảo Đề án xin ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Đề án, trình Ban chỉ đạo xem xét.

Cũng theo NHNN, hiện nay một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Đề ấn bởi MRA là mô hình hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ ở Việt Nam, do đó cần hoàn thiện khung pháp lý, căn cứ triển khai để tạo cơ sở triển khai mô hình MRA tại Việt Nam. Ngoài ra, nguồn vốn hoạt động của MRA bao gồm NHNN cấp 3.000 tỷ đồng và phát hành trái phiếu chưa cụ thể, rõ ràng và chưa có tính khả thi…

Tin tức liên quan