Anh Nguyễn Ocean Front Nha Trang

Lần đầu tiên ở Việt Nam, một ngọn núi nhỏ ở bờ biển được quy hoạch thành một nơi ở, nghỉ dưỡng như những bậc thang của một rạp hát quay mặt vào vịnh Nha Trang, với cảnh tượng của một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới.

Tận dụng tối đa vẻ đẹp địa hình cảnh quan tự nhiên, các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm châu Âu đã tạo ra một khu đô thị sinh thái xanh, các công trình được đặt ở các cao độ khác nhau trải dài trên sườn núi, nơi cho phép mọi vị trí đều có tầm nhìn ra biển.

Khu nghỉ dưỡng Anh Nguyễn Ocean Front Nha Trang đã được các kiến trúc sư Ý dầy dặn kinh nghiệm thể hiện theo lối hiện đại, trường phái tối giản (less is more), mang đầy mầu sắc của Địa Trung Hải.

Anh Nguyễn Ocean Front Nha Trang

Lần đầu tiên ở Việt Nam, một ngọn núi nhỏ ở bờ biển được quy hoạch thành một nơi ở, nghỉ dưỡng như những bậc thang của một rạp hát quay mặt vào vịnh Nha Trang, với cảnh tượng của một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới.
Tận dụng tối đa vẻ đẹp địa hình cảnh quan tự nhiên, các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm châu Âu đã tạo ra một khu đô thị sinh thái xanh, các công trình được đặt ở các cao độ khác nhau trải dài trên sườn núi, nơi cho phép mọi vị trí đều có tầm nhìn ra biển.
Khu nghỉ dưỡng Anh Nguyễn Ocean Front Nha Trang đã được các kiến trúc sư Ý dầy dặn kinh nghiệm thể hiện theo lối hiện đại, trường phái tối giản (less is more), mang đầy mầu sắc của Địa Trung Hải.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn

Nha Trang Ocean Front Villas được thiết kế như những bậc thang của một rạp hát lớn ngoài trời nhìn ra sân khấu Biển (vịnh Nha Trang) - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Biệt thự núi biển Anh Nguyễn sở hữu một vị trí đắc địa về phong thủy - lưng dựa vào núi cao, mặt hướng biển tạo thành thế “ỷ sơn nghinh hải” mang lại sự vững chắc, căn cơ và tương lai hưng thịnh cho các chủ sở hữu.

Căn hộ cao cấp Aquamarine

Aquamarine mang tính biểu tượng và là trái tim của toàn bộ dự án. Công trình tọa lạc tại vị trí cao nhất của dự án (cốt +74.00 so với mực nước biển). Tại đây, quý du khách có thể thỏa sức phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố và vịnh Nha Trang thơ mộng.

Căn hộ cao cấp Aquamarine

Aquamarine mang tính biểu tượng và là trái tim của toàn bộ dự án. Công trình tọa lạc tại vị trí cao nhất của dự án (cốt +74.00 so với mực nước biển). Tại đây, quý du khách có thể thỏa sức phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố và vịnh Nha Trang thơ mộng.

Căn hộ cao cấp Aquamarine

Aquamarine mang tính biểu tượng và là trái tim của toàn bộ dự án. Công trình tọa lạc tại vị trí cao nhất của dự án (cốt +74.00 so với mực nước biển). Tại đây, quý du khách có thể thỏa sức phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố và vịnh Nha Trang thơ mộng.

Căn hộ cao cấp Aquamarine

Aquamarine mang tính biểu tượng và là trái tim của toàn bộ dự án. Công trình tọa lạc tại vị trí cao nhất của dự án (cốt +74.00 so với mực nước biển). Tại đây, quý du khách có thể thỏa sức phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố và vịnh Nha Trang thơ mộng.

Căn hộ cao cấp Aquamarine

Aquamarine mang tính biểu tượng và là trái tim của toàn bộ dự án. Công trình tọa lạc tại vị trí cao nhất của dự án (cốt +74.00 so với mực nước biển). Tại đây, quý du khách có thể thỏa sức phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố và vịnh Nha Trang thơ mộng.

Căn hộ cao cấp Aquamarine

Aquamarine mang tính biểu tượng và là trái tim của toàn bộ dự án. Công trình tọa lạc tại vị trí cao nhất của dự án (cốt +74.00 so với mực nước biển). Tại đây, quý du khách có thể thỏa sức phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố và vịnh Nha Trang thơ mộng.

Căn hộ cao cấp Aquamarine

Aquamarine mang tính biểu tượng và là trái tim của toàn bộ dự án. Công trình tọa lạc tại vị trí cao nhất của dự án (cốt +74.00 so với mực nước biển). Tại đây, quý du khách có thể thỏa sức phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố và vịnh Nha Trang thơ mộng.

Căn hộ cao cấp Aquamarine

Aquamarine mang tính biểu tượng và là trái tim của toàn bộ dự án. Công trình tọa lạc tại vị trí cao nhất của dự án (cốt +74.00 so với mực nước biển). Tại đây, quý du khách có thể thỏa sức phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố và vịnh Nha Trang thơ mộng.

Căn hộ cao cấp Aquamarine

Aquamarine mang tính biểu tượng và là trái tim của toàn bộ dự án. Công trình tọa lạc tại vị trí cao nhất của dự án (cốt +74.00 so với mực nước biển). Tại đây, quý du khách có thể thỏa sức phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố và vịnh Nha Trang thơ mộng.

Căn hộ cao cấp Aquamarine

Aquamarine mang tính biểu tượng và là trái tim của toàn bộ dự án. Công trình tọa lạc tại vị trí cao nhất của dự án (cốt +74.00 so với mực nước biển). Tại đây, quý du khách có thể thỏa sức phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố và vịnh Nha Trang thơ mộng.

Nhà CLB Anh Nguyễn

Là nơi đắc địa, trung tâm tổ chức các sự kiện với mục đích thỏa mãn đời sống tinh thần cho toàn thể cư dân của hệ sinh thái dự án.
Đến với CLB Anh Nguyễn, bạn có thể thỏa sức đắm mình trong không gian nghệ thuật của những tác phẩm nổi tiếng trên mọi miền đất nước.

Nhà CLB Anh Nguyễn

Là nơi đắc địa, trung tâm tổ chức các sự kiện với mục đích thỏa mãn đời sống tinh thần cho toàn thể cư dân của hệ sinh thái dự án.

Đến với CLB Anh Nguyễn, bạn có thể thỏa sức đắm mình trong không gian nghệ thuật của những tác phẩm nổi tiếng trên mọi miền đất nước.

Nhà CLB Anh Nguyễn

Là nơi đắc địa, trung tâm tổ chức các sự kiện với mục đích thỏa mãn đời sống tinh thần cho toàn thể cư dân của hệ sinh thái dự án.
Đến với CLB Anh Nguyễn, bạn có thể thỏa sức đắm mình trong không gian nghệ thuật của những tác phẩm nổi tiếng trên mọi miền đất nước.

Nhà CLB Anh Nguyễn

Là nơi đắc địa, trung tâm tổ chức các sự kiện với mục đích thỏa mãn đời sống tinh thần cho toàn thể cư dân của hệ sinh thái dự án.

Đến với CLB Anh Nguyễn, bạn có thể thỏa sức đắm mình trong không gian nghệ thuật của những tác phẩm nổi tiếng trên mọi miền đất nước.

Nhà CLB Anh Nguyễn

Là nơi đắc địa, trung tâm tổ chức các sự kiện với mục đích thỏa mãn đời sống tinh thần cho toàn thể cư dân của hệ sinh thái dự án.
Đến với CLB Anh Nguyễn, bạn có thể thỏa sức đắm mình trong không gian nghệ thuật của những tác phẩm nổi tiếng trên mọi miền đất nước.

Nhà CLB Anh Nguyễn

Là nơi đắc địa, trung tâm tổ chức các sự kiện với mục đích thỏa mãn đời sống tinh thần cho toàn thể cư dân của hệ sinh thái dự án.

Đến với CLB Anh Nguyễn, bạn có thể thỏa sức đắm mình trong không gian nghệ thuật của những tác phẩm nổi tiếng trên mọi miền đất nước.

Nhà CLB Anh Nguyễn

Là nơi đắc địa, trung tâm tổ chức các sự kiện với mục đích thỏa mãn đời sống tinh thần cho toàn thể cư dân của hệ sinh thái dự án.
Đến với CLB Anh Nguyễn, bạn có thể thỏa sức đắm mình trong không gian nghệ thuật của những tác phẩm nổi tiếng trên mọi miền đất nước.

Nhà CLB Anh Nguyễn

Là nơi đắc địa, trung tâm tổ chức các sự kiện với mục đích thỏa mãn đời sống tinh thần cho toàn thể cư dân của hệ sinh thái dự án.

Đến với CLB Anh Nguyễn, bạn có thể thỏa sức đắm mình trong không gian nghệ thuật của những tác phẩm nổi tiếng trên mọi miền đất nước.

previous arrow
next arrow
Slider

Thông tin dự án

Diện tích đất11,6 ha
Mật độ xây dựng60%
Thành phần dự ánBiệt thự núi biển Anh NguyễnCăn hộ cao cấp Aquamarine
Nhà triển lãm Anh NguyễnKhách sạn liền kề Boutique
Mục đích đầu tư, xây dựng

Trở thành một khu dân cư hiện đại, sang trọng với tính chất là khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp, gắn liền với các hình thức dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái biển.

Hợp tác đầu tư xây dựng công trình và khai thác du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Tạo lập không gian để tinh hoa nghệ thuật Việt hội tụ phục vụ quý du khách tại Nha Trang.

Địa chỉSố 36-38, Trần Phú, Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam

Diện tích đất16.800 m2
Mật độ xây dựng60%
Số lượng biệt thự79 căn
Diện tích đất từng căn360-600 m2
Số phòng03-06 phòng/căn
Số tầng02-04 tầng
Dịch vụ và tiện íchBể bơi vô cựcBarbequeBếp ănXông hơi
Mini BarBữa sángSân vườnGarage
Thuê xe đạpGiặt làMát-xaTV
Mục đích đầu tư, xây dựng

Chuyển nhượng quyền sở hữu đất nền.

Bán quyền sở hữu công trình.

Hợp tác đầu tư xây dựng công trình và khai thác du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Diện tích đất3098 m2
Mật độ xây dựng75%
Số lượng phòng168 phòng + 1 căn penthouse
Số tầng09 tầng
Diện tích căn hộ(36 – 45 – 70 – 120 – 130) m2
Phân bổ dự án

Tầng 01: Dịch vụ

Tầng 02 – tầng 09: Căn hộ

Tầng thượng: Penthouse

Thời gian xây dựng dự kiến10/2020 – 06/2022

Diện tích đất1317 m2
Mật độ xây dựng70%
Số tầng5
Diện tích sàn xây dựng3857 m2
Mục đích sử dụngTầng 1: Nhà hátTầng 2 – Tầng 3: Đa mục đích
Tầng 4: Nhà hàngTầng 5 – Tầng mái: Triển lãm nghệ thuật
Thời gian xây dựng dự kiến10/2020-6/2022