Kỳ vọng thị trường bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa năm 2021

Năm 2020, thị trường bất động sản (BĐS) Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và hậu thanh tra sai phạm các dự án. Tuy nhiên, đa phần kỳ vọng thị trường bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa năm 2021 sẽ được hâm nóng lại bởi một số dự án của các nhà đầu tư uy tín.

Nguồn cung và giao dịch lao dốc, giá bán có giảm nhưng không nhiều

– Năm 2020, số lượng giao dịch tại các dự án khu đô thị giảm đáng kể do ảnh hưởng hậu thanh tra, kiểm tra.

– Trong khi đó, khung pháp lý chồng chéo giữa các bộ luật chưa thống nhất dẫn đến chưa thể cấp chứng nhận cho Condotel.

– Các dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đều chậm triển khai do nhiều bất cập trong công tác định giá đất.

Các yếu tố trên khiến cho thị trường BĐS năm 2020 không phát triển đúng tiềm năng. Hiện nay, các chủ đầu tư chỉ chú trọng vào việc hoàn chỉnh thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh năm 2021.

                                                                                   Nguồn: nhadatnhatrang.com

Tin tức liên quan