Khánh Hòa thu hồi đất dự án Nha Trang Sao

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi đất dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang (dự án Nha Trang Sao).

Khánh Hòa thu hồi đất dự án Nha Trang Sao
Dự án Nha Trang Sao bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí tài nguyên bờ biển

 Cụ thể, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan và UBND TP. Nha Trang thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi đất Dự án Nha Trang Sao (sau khi đã hết thời gian 24 tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động dự án theo Quyết định số 18/QĐ-SKHĐT ngày 19/1/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

   Đồng thời làm việc với chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Nha Trang Sao để xem xét giải quyết hậu quả pháp lý khi UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất dự án theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2020.

   Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, dự án Nha Trang Sao được UBND tỉnh Khánh Hòa thỏa thuận địa điểm đầu tư từ tháng 8/2011, cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 9/3/2012. UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất (phần ngầm dưới mặt đất) cho Công ty Cổ phần Nha Trang Sao để thực hiện dự án.

   Đến ngày 18/1/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND thu hồi đất Dự án Nha Trang Sao để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lý.

   Lý do thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, công tác thu hồi đất vẫn chưa thực hiện được do vướng mắc trong thủ tục xử lý tài sản, quyền sử dụng đất của dự án chấm dứt hoạt động.

   Được biết, dự án Nha Trang Sao do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao làm chủ, có vốn đầu tư lên đến 33 triệu USD, nằm dọc bờ biển Phạm Văn Đồng, gần danh thắng quốc gia Hòn Đỏ (TP Nha Trang).

Nguồn: cafeland.vn

Tin tức liên quan