Khánh Hòa sẽ đấu giá đất sân bay Nha Trang cũ

UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ đấu giá quyền sử dụng đất khu vực sân bay Nha Trang cũ thuộc các phường Phước Hải, Lộc Thọ, Phước Hòa, Vĩnh Nguyên và Phước Long, TP. Nha Trang.

Trước đây, khu vực sân bay Nha Trang cũ là đất quốc phòng, sau đó hoạt động huấn luyện bay được chuyển qua sân bay Cam Ranh. Phần lớn diện tích được bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa để phát triển kinh tế – xã hội địa phương, một phần nhỏ giữ lại để làm khu hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân.

Đất sân bay Nha Trang cũ chuẩn bị được mang ra đấu giá

 Năm 2017, hơn 62ha đất được tỉnh Khánh Hòa bàn giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) để làm các dự án BT về giao thông tại TP. Nha Trang. Phần đất còn lại vẫn đang bỏ trống.

  Với phần đất sân bay Nha Trang cũ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc về việc bán đấu giá để lấy kinh phí xây dựng sân bay Phan Thiết ở Bình Thuận.

  Tổ giúp việc với tổ trưởng là Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường đã được thành lập để hỗ trợ cho việc đấu giá. Thành viên của tổ gồm lãnh đạo của các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh… Nhiệm vụ của Tổ giúp việc là theo dõi, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo liên quan, hoàn thiện kế hoạch đấu giá; cập nhật kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh; tham mưu nội dung liên quan đến việc xác định chính xác diện tích đấu giá…

  Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết cần hoàn chỉnh các bản đồ trích lục khu sân bay, thành lập Hội đồng định giá, chuẩn bị đấu giá, giao 96,1ha cho Bộ Quốc phòng để làm sân bay Phan Thiết. Khi đó, thời gian tới, những vướng mắc ở khu vực sân bay Nha Trang cũ sẽ được tháo gỡ. 

                                                                     Nguồn: Khánh Trang – batdongsan.com.vn

Tin tức liên quan