Khánh Hòa lại thúc tiến độ thu hồi “đại dự án lấn biển” Nha Trang Sao

 UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng phương án thu hồi dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao.

  Theo đó, giao UBND thành phố Nha Trang xây dựng phương án thu hồi mặt bằng, tháo dỡ công trình hiện trạng, vệ sinh môi trường sau khi hoàn thành việc xử lý về đất đai và tài sản trên đất thuộc dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao   trình UBND tỉnh trước ngày 10/9.

  Trước đó, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan và UBND thành phố Nha Trang thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi đất Dự án Nha Trang Sao (sau khi đã hết thời gian 24 tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động dự án theo Quyết định số 18/QĐ-SKHĐT ngày 19/1/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

 Dự án Nha Trang Sao

Theo: batdongsan.com.vn    29/08/2020

Tin tức liên quan