Đô thị du lịch biển Nha Trang sẽ phát triển như thế nào trong thời gian tới?

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1456/QĐ – TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040.

  Theo đó, phạm vi nghiên cứu có tổng diện tích đất tự nhiên là 26.547 ha, bao gồm thành phố Nha Trang với diện tích 25.260 ha và khoảng 1.287 ha thuộc 2 xã Diên An và Diên Toàn của huyện Diên Khánh.

Mục tiêu của việc điều chỉnh Quy hoạch nhằm phát huy thương hiệu Thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển đối với quốc gia và quốc tế, thông qua nâng cấp chất lượng không gian và du lịch đô thị, hấp dẫn các nhà đầu tư du lịch đẳng cấp quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác bền vững tài nguyên du lịch hiện có, với nét nổi bật đặc hữu là chuỗi không gian ven biển, không gian đảo, bán đảo và không gian sinh thái.

  Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển dịch vụ hậu cần hàng hải, thương mại – dịch vụ du lịch kết hợp với bảo vệ môi trường. Đầu tư mới và tiếp tục nâng cao hạ tầng chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối.

Ngoài ra, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống hạ tầng xã hội – kỹ thuật đô thị. Tiến tới nâng cao vị thế thương hiệu Thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển. Bước đầu trở thành thành phố thương mại tài chính tầm vóc quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu những trọng tâm nghiên cứu trong nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, rà soát tổng thể về quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2012; dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đề xuất các giải pháp chiến lược để khắc phục các tồn tại bất cập; đề xuất các giải pháp cụ thể về kiểm soát phát triển không gian đô thị, công trình cao tầng; đề xuất các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật,…

                                                                    Lê Phước Bình    cafeland.vn  05/10/2020

Tin tức liên quan