Giới thiệu về Anh Nguyễn

Công ty TNHH Anh Nguyễn phấn đấu trở thành một thương hiệu phát triển về Đầu tư Bất động sản và Bất động sản Du lịch chuyên nghiệp có uy tín hàng đầu tại Việt Nam và hướng ra thị trường Quốc tế.

Trên nền tảng phát triển bền vững, Công ty thường xuyên coi trọng việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, vun đắp năng lực cá nhân để tạo dựng sức mạnh tập thể. Hướng tới các lợi ích cao nhất cho các cổ đông và cho đội ngũ cán bộ công nhân viên là các mục tiêu dài hạn của Công ty.

Trong 5 năm tới, Công ty khẳng định vị trí là nhà đầu tư, kinh doanh Bất động sản chuyên nghiệp có uy tín tại thị trường Việt Nam.

Trong 10 năm tới, Công ty sẽ mở rộng hoạt động phát triển và đầu tư bất động sản ra nước ngoài.

Địa chỉ: Số 4Bis, Ngõ 88, phố Quảng An, phường Quảng An, Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (04) 3829 1515     |     Fax: (04) 3823 9090

Thư điện tử: anhnguyen@anhnguyen.vn     |    Trang chủ: www.anhNGUYEN.vn

Copyright © 2015 anhNguyen™ . All rights reserved.