“Nhà trong núi” thể hiện rõ sự giao hòa thành một tổng thể hữu cơ trong một không gian từ núi có tầm nhìn Parorama hướng Biển. Dẫn dụ sự khám phá như một cuộc đua giật cấp độc đáo từ cao xuống thấp tạo ra biến cố tâm trạng và sự huyền bí của không gian đá.

 

Mặt bằng Sàn 1

Mặt bằng Sàn 2

Phòng khách


Phòng ngủ master


Phòng ngủ thường


Phòng ngủ thường

  

Phòng ngủ thường