Câu chuyện thiết kế trong núi hoàn toàn tuân theo một Triết lý nhất quán “ Nguyên như tự nhiên, tạo như tự nhiên ” giữ nguyên sự thú vị hồn đá của núi, sức sống của biển khơi, ngôi nhà được mô phỏng những cánh sóng đại dương giàu chất thơ và lãng mạn.

Phối cảnh từ biển

Phối cảnh hướng biển


Mặt bằng Sàn 1

 

Mặt bằng Sàn 2

 

Phòng khách

 

Phòng ngủ Master

Phòng ngủ thường

Phòng ngủ thường