Dự án

Dự án bất động sản

Dự án Quảng Cáo Thông Minh

 

I. Giới thiệu chung Công ty TNHH Viễn thông Mplay: a. Tầm nhìn • Chiến lược đa dịch vụ của trên cả thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực Viễn thông. • Tạo ra các sản phẩm phổ dụng mang thương hiệu Việt Nam nhưng có tính cả thể hóa rất cao, phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

I.    Giới thiệu chung Công ty TNHH Viễn thông Mplay:
a.    Tầm nhìn
 
•    Chiến lược đa dịch vụ của trên cả thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực Viễn thông.

•    Tạo ra các sản phẩm phổ dụng mang thương hiệu Việt Nam nhưng có tính cả thể hóa rất cao, phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

b.    Chiến lược

•    Xây dựng đội ngũ giàu tri thức, kỷ luật cao, có tinh thần đoàn kết – thống nhất – năng động – sáng tạo trong tư duy và hành động. Cống hiến hết mình trong công việc.

•    Xây dựng các quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

•    Các lĩnh vực tập trung: Giải pháp Kinh doanh Viễn thông, Giải pháp Quản trị doanh nghiệp, Giải pháp viễn thông và VAS, Giải pháp cho Chính phủ và khách hàng Doanh nghiệp, các Lĩnh vực công nghệ mới và Thương mại điện tử.

c.    Sự khác biệt


•    Quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng

•     Tác phong, kỷ luật

•    Xem khách hàng như những cá thể hóa riêng biệt

•    Đội ngũ trẻ, chuyên môn hóa cao


II.    Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu:
a.    Hệ thống SDP:
 
b.    Hệ thống cloud PASS, SASS
 
i.    Hệ thống quản lý khách hàng CRM
ii.    Hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP
iii.    Hệ thống quản lý tài sản – AMS
iv.    Hệ thống quản lý nhân sự - VHR
v.    Hệ thống quản lý tài chính – FMS
vi.    Hệ thống văn phòng điện tử - Voffice…

 
 


c.    Hệ thống MobiTV
 
d.    Hệ thống nền tảng phân phối dịch vụ

e.    Hệ thống nền tảng SMS – SMS Platform

 
f.    Hệ thống nhạc chờ, Trang tin tức dành cho giới trẻ Tiin…

 
g.    Hệ thống ngân hàng điện tử

 
h.    Hệ thống thanh toán ví điện tử
 
i.    Hệ thống Cổng thanh toán trực tuyến


 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Đang ký nhận tin