Lập Quy hoạch - Resort - Đô thị


                                                            
   Quy hoạch Chi tiết tỷ lệ 1/500, Quy hoạch Phân khu tỷ lệ 1/2000, Thiết kế Đô thị, Thiết kế Cảnh quan là một trong những thế mạnh của Chúng tôi. AnhTrí Architects (VN) Có đô thị gia Kts-Tây Ba Nha,  cùng với các Kiến trúc sư của những Dự án Đô thị, Resort Sinh thái, Phức hợp Hàng đầu Việt Nam như :

  •       Sa Pa Life
  •       Ninh Bình Life
  •       Cát Bà Life
  •       Hội An Life
  •       Quảng Bình Life
  •       Ocean front Villas- Nha Trang…

Các Đồ án Quy hoạch do AnhTrí Architects (VN) thực hiện không chỉ có Chất lượng Chuyên môn Cao mà còn Đảm bảo Yêu cầu Đầu tư, Quy chuẩn Tiêu chuẩn Thiết kế, Thân thiện với Môi trường và Cộng đồng.
 
 

Nội dung Hồ sơ Bản vẽ

Nội dung và sản phẩm đồ án quy hoạch xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch Đô thị; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch và Thông tư số 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của từng loại đồ án quy hoạch. Cụ thể như sau:

1. Nội dung nghiên cứu

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, di tích lịch sử - văn hoá.
+ Xác định tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế.
+ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình; vị trí, quy mô các công trình ngầm.
+ Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:
- Xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng;
- Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô các công trình trạm bơm nước; bể chứa; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật;
- Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng;
- Xác định mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải.
+ Dự kiến những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn lực thực hiện.
+ Sơ bộ đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.

2. Thành phần hồ sơ bản vẽ


+ Phần bản vẽ
- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch;
- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng;
- Bản đồ hiện trạng hệ thống HTKT và bảo vệ môi trường;
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;
- Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;

- Các bản vẽ minh họa;
- Bản đồ QH giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng;
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường;

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.
+ Phần văn bản
- Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt, các phụ lục tính toán kèm theo, các văn bản khác có liên quan.

Giá Thiết kế

Giá thiết kế = Sqh x Gtk x K1 x K2

  •     Sqh: Quy mô thiết kế (ha)
  •     Gtk: Đơn giá thiết kế (triệu đồng/ha), được xác định như sau:

               

Quy mô (ha)

≤5
10
20
30
50

Đơn giá (triệu.đ/ha)

64,80
48,05
39,74
35,55
28,51

Quy mô (ha)

75
100
200
300
500

Đơn giá (triệu.đ/ha)

22,18
18,57
12,07
10,08
6,45

Quy mô (ha)

750
1000
2000
3000
5000

Đơn giá (triệu.đ/ha)

4,86
3,88
3,07
2,42
1,73

  •   K1: Hệ số áp dụng theo tỷ lệ lập quy hoạch và đồ án thiết kế đô thị riêng. K1=1,0 đối với đồ án QHCT tỷ lệ 1/500; K1=0,7 đối với đồ án QHPK tỷ lệ 1/2.000; K1=0,5 đối với đồ án thiết kế đô thị riêng.
  •  K2: Hệ số áp dụng đối với khu vực thiết kế thuộc địa giới hành chính của nhiều tỉnh, thành phố. K2=1 đối với khu vực thiết kế thuộc địa giới hành chính của một tỉnh, thành phố; K2=1,2 đối với khu vực thiết kế thuộc địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố; K2=1,4 đối với khu vực thiết kế thuộc địa giới hành chính của ba tỉnh, thành phố.

Ghi chú:


1. Báo giá đã bao gồm chi phí thiết kế phương án (Conceptual Design)
2. Báo giá chưa bao gồm:


- Thuế giá trị gia tăng (10%);
- Chi phí lập nhiệm vụ thiết kế;
- Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế;
- Chi phí mua thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế;
- Chi phí cho các cuộc họp của CĐT để xem xét các đệ trình của Nhà thầu;
- Chi phí điều tra xã hội học phục vụ thiết kế;
- Chi phí thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế;
- Chi phí giao dịch trong quá trình thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế;
- Chi phí quản lý lập quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng, công bố quy hoạch;
- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
- Chi phí làm mô hình thiết kế;
- Chi phí đưa tim mốc công trình ra thực địa;
- Chi phí bảo hiểm tư vấn thiết kế;
- Chi phí mua bản quyền trí tuệ thiết kế;
- Chi phí đi lại, lưu trú của cán bộ Nhà thầu để tham gia các cuộc họp có liên quan tới thiết kế và giám sát tác giả theo yêu cầu của CĐT;
- Chi phí cho các công việc tư vấn, thiết kế khác.


3. Giá trên áp dụng từ 01-01-2013 và có thể thay đổi mà không cần báo trước

 
Đang ký nhận tin