Thiết kế kiến trúc_Nội thất

   ANH TRÍ Architects (VN) là Công ty thiết kế đi tiên phong trong việc Thiết kế Kiến trúc trên địa hình khó (House on difficulties site) nhà ở dạng (Vacation Home)–Kiến trúc &Nội thất Resort, Villa, Khách sạn, Condotel, Nhà ở Cao cấp theo định hướng Kiến trúc Sinh thái, Trường phái tối giản_ Chú trọng đến các yếu tố thông thoáng và Chiếu sáng Tự nhiên, Thân thiện với Môi trường và Cộng đồng.

   Thiết kế Kiến trúc - Nội thất là công việc thiết kế của giai đoạn thực hiện đầu tư dự án. Quá trình thiết kế thường bắt đầu từ thiết kế ý tưởng (Conceptual Design) và kết thúc bởi thiết kế chi tiết (Detailed Design) và tất cả quá trình này là nhằm đưa ra các Giải pháp thiết kế phục vụ cho mục đích thi công xây dựng công trình.
Đang ký nhận tin