Tư vấn dự án đầu tư

   Khi đầu tư xây dựng công trình, Chủ đầu tư phải lập Dự án Đầu tư Xây dựng để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội của dự án và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dự án Đầu tư Xây dựng còn có tên gọi khác là Báo cáo Nghiên cứu Khả thi (FS - Feasibility Study).

   Nội dung Dự án Đầu tư Xây dựng bao gồm Thiết kế Cơ sở và Thuyết minh Dự án. Trong đó, Thiết kế Cơ sở bản chất là một Đồ án Thiết kế Ý tưởng, là cơ sở để xác định chi phí đầu tư, tiến độ thực hiện, hiệu quả đầu tư, ... của Dự án. Với Thế mạnh về Thiết kế cùng với đội ngũ Chuyên gia Tư vấn Dự án Chuyên nghiệp, ANHTRÍ Architects (VN) luôn đồng hành cùng các Dự án Bất động sản Nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.
Đang ký nhận tin